Пчелен мед 20g доза за чай – селекция медовете на България

Селекция “Медовете на България” – 4 x 250g